#103 Enhörning vs. Unicorn

I have a thing for unicorns and when I see a book with a unicorn on it (never mind that it's not English), I pick it up. The excerpt below made me buy the Swedish edition of a certain unicorn book. It happened last year in December while I was in Sweden browsing in Akademibokhandeln. I decided to procure an English edition of the same book to complete my collection. Today, my English copy arrived from Amazon. I'd like to share that particular page—page 15—with you...

ENHÖRNINGENS LIVSFILOSOFI
Lär dig något nytt varje dag | Som barn har vi ett naturligt öppet sinne, och att lära sig nya saker är för de minsta lika enkelt och självklart som att andas eller blinka. Men i takt med att vi blir äldre får skolan och våra arbetsplatser lärandet att kännas som något vi måste göra i stället för något vi vill göra.

För enhörningar däremot, är varje ny dag ett nytt tillfälle att få lära sig något, eftersom lärandet bara är ett av alla de sätt som de upptäcker och utforskar världen på. När vinden viner, regnet piskar i backen och vädret inte inbjuder till ystra lekar på gröna ängar, tar enhörningar chansen att kura ihop sig med en god bok, eftersom de vet att kunskap är en källa till visdom vars magi är svår att överträffa.

THE UNICORN GUIDE TO LIFE
Learn something new every day | When you are a young child, your mind is always mind, and learning something is something you do as easily as breathing or blinking. But as we get older, the worlds of school and work can make learning feel like a bit of a chore—something we do instead of having fun.

Unicorns don't look at life this way: for a unicorn, every day is full of infinite possibility and learning is just one more way to explore the magic of the world. On a stormy day, when it's too dark or raining for frolicking, our unicorn friends love to snuggle up indoors with a good book, because they know that knowledge has a special magic all of its own.

Those who don't believe in magic will never find it. —Roald Dahl

Comments